-->
Label: Hikmah
Mas Hamid Amali Beliau adalah guru pertama penulis yang memperkenalkan Islam secara kaffah, menjadikan Islam sebagai qoidah fikriyah ...

Hamid Amali (1987-2012) : Pejuang Khilafah yang Pantang Menyerah

Oleh Ust  Arief B. Iskandar Suatu ketika Imam Yahya bin al-Qaththan, setelah melaksanakan shalat ashar, bersandar di bawah menara m...

Adab

Beriman bahwa surga adalah hak, yang disediakan hanya bagi orang-orang yang beriman, dan diharamkan atas orang-orang kafir selamanya, me...

Amalan-Amalan yang Membawa ke Surga

-   “Celakalah Khalid. Semoga tuhan Romawi melaknatnya.”  Sumpah serapah itu keluar dari mulut Argenta seraya menarik tali kekang kud...

Sebuah cerita dari medan perang Romawi

Wahai manusia! Sungguh telah datang kepada kalian bulan Allah yang membawa berkah, rahmat dan maghfirah; bulan yang paling mulia d...

Khutbah RasuluLlah di Akhir Sya'ban

Dia adalah seorang budak. Berprofesi sebagai pandai besi yang ahli membuat pedang dan senjata tajam tersohor sampai ke negeri  tetangga  ...

Khabab Bin Arats: Penderitaan di Dunia, Tergantikan dengan Surga di Akhirat

Pagi itu mendung menggelayut tebal di atas langit, gelap! karena sinar mentari di balik mendung tak mampu menembus awan tebal yang tiada...

Wanita itu adalah Ibuku

Dalam sebuah riwayat (dari Muadz bin Jabal dari Ibnu Abbas); Iblis Terpaksa Bertamu Kepada Rasulullah SAW, Ketika kami sedang bersama Rasu...

Hikmah dari Kunjungan Iblis kepada Rasulullah SAW