-->
Label: Istilah
Di dalam Lisân al-’Arab, karya Ibn al-Manzhur dinyatakan, “Syâwartu-hu fî al-amr (Saya berembug dengan dia dalam satu perkara).” Dikat...

Syura = Demokrasi...??!

Akhir-akhir ini santer di tengah kita istilah "radikal", "ekstrimis", "moderat" ; yang itu dilekatkan pada Isl...

Umatan Wasathan