-->
Label: Islam Kaffah
Berikut penulis kutipkan tulisan  Syaikh Said Hawwa  mengenai ta'rif (definisi) Islam dalam bukunya al-Islam. -----::----- Rasulu...

Definisi Islam Menurut Syaikh Said Hawwa